Roztoki

Roztoki wzmiankowane w dokumentach po raz pierwszy w 1358 roku. Według rejestru Narodowego Instytutu Dziedzictwa na listę zabytków wpisane są obiekty:

  • kościół parafialny pw. św. Marcina z 1722 roku
  • plebania z 1794 roku
  • dwór, obecnie dom nr 16, z 1569 roku, przebudowany w XIX i XX wieku,
  • obora, z początku XIX wieku.
DK33 31, 57-530 Roztoki, Poland
Publish date: 10/01 2019
Views count
673
Panorama resolution: 20000px * 10000px (200.0 MP)
{{local.favoritesCount}} people liked this panorama

Featured in virtual tours

Panorama ziemi kłodzkiej z wysokości platformy wieży na Jagodnej w Górach Bystrzyckich
11 2
This panorama has been added to any Virtual Tours
  • today
    John Smith

How to create a virtual 3D tour? Step-by-step instruction

The order is as follows: 1) upload to the site spherical panoramas from which you plan to create a virtual tour; 2) from the list of uploaded panoramas add each panorama to the virtual tour (Add to 3D tour link); 3) open the created virtual tour, edit the panorama order, select the main panorama, set transition points (tunnels).

Learn more