Sashh86

15   1   14   16   1 / 2

Virtual tours 360°

3D tour of the Organ Hall Naberezhnye Chelny

Rossia, Respublika Tatarstan, Nabereznye Celny, Avtozavodskij prospekt, 8

9

360° panoramas

Entrance to the Hall
Entrance to the Organ Hall
View from the center of the spectator room
Scene of the Organ Hall
Organ Hall Naberezhnye Chelny
Buffet
Wardrobe
2nd floor 1