Widok z przyszłej wieży widokowej na Śnieżniku

Panorama sferyczna wykonana z wysokości platformy widokowej przyszłej wieży na Śnieżniku (1425 m n.p.m)

Szlak pieszy zielony, Poland
Publish date: 08/24 2020
Views count
749
Panorama resolution: 25684px * 12842px (329.8 MP)
{{local.favoritesCount}} people liked this panorama

Featured in virtual tours

Panorama ziemi kłodzkiej z wysokości platformy wieży na Jagodnej w Górach Bystrzyckich
11 2
This panorama has been added to any Virtual Tours
  • today
    John Smith

How to create a virtual 3D tour? Step-by-step instruction

The order is as follows: 1) upload to the site spherical panoramas from which you plan to create a virtual tour; 2) from the list of uploaded panoramas add each panorama to the virtual tour (Add to 3D tour link); 3) open the created virtual tour, edit the panorama order, select the main panorama, set transition points (tunnels).

Learn more